مرکز اسناد فرهنگی آسیا برگزار می کند:

جایگاه داده کاوی در وهابیت پژوهی معاصر

سخنران: دکتر کامیار صداقت ثمر حسینی
شنبه 16 شهریور 1398
ساعت: 10 تا 12
سالن اندیشه

اینجا را کلیک نمایید:

http://www.shabestan.ir/detail/News/827442

http://www.ihcs.ac.ir/images/www/fa/news/editor/2019/1567340148-index.jpg

خبر در وب‌گاه رسمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 

 

منبع : تاريخ و تحقيق HISTORY AND RESEARCH |سخنرانی: جایگاه داده‌کاوی در وهابیت پژوهی معاصر
برچسب ها : وهابیت پژوهی